Avrupa Konseyi 16. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin Avrupa’nın bir parçası olarak spor alanındaki katkılarını proaktif bir şekilde sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, telekonferans yöntemiyle Avrupa Konseyi 16. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı’na katıldı. Yunanistan Spor ve Kültür Bakan Yardımcısı Lefteris Avgenakis’in moderasyonunda gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin konferansı organize eden Genişletilmiş Kısmî Spor Anlaşması ‘na (EPAS) 2020 yılı Ocak ayında üye olduğunu hatırlatarak, konferansın, Türkiye’nin EPAS ailesine katılmasını müteakip gerçekleştirilen ilk Bakanlar Konferansı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığına işaret etti.

Türkiye’nin, Avrupa ülkeleriyle spor alanında sahip olduğu güçlü işbirliği ve iletişimini, tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşımı açısından son derece önemsediğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, ‘’EPAS’ın spor alanında Avrupa ölçeğinde kurduğumuz işbirliklerini pekiştiren bir çerçeve sunduğunu ve Avrupa’da sportif standartların geliştirilmesi açısından olumlu sonuçlar verdiğini memnuniyetle gözlemliyorum. Bundan sonra da Avrupa’nın bir parçası olarak spor alanındaki katkılarımızı proaktif bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, fiziksel aktivitenin yaşamsal bir ihtiyaç olduğunun ve sporun öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, bu süreçte, fiziksel aktiviteyi teşvik etmek için “Evde Kal, Hareketsiz Kalma” şiarıyla toplumsal bir farkındalık hareketi başlattıklarını ve bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini anlattı.

Sporun her alandaki yapıcı, birleştirici ve dönüştürücü gücünden faydalandıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, ‘’Türkiye’de sivil toplum, özel sektör ve kamu kuruluşları arasındaki iş birliklerini Genç Gönüllüler Platformumuzla en üst düzeye çıkararak geniş kapsamlı gönüllülük programları hayata geçirdik. Bu bağlamda, sporun insanları gönüllülük temelinde seferber etme yeteneğinin, doğaya ve çevreye saygılı bir toplumsal yaşam için değerlendirilebileceğine inanıyorum’’ şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, revize edilen Avrupa Spor Şartı’nda çevresel sürdürülebilirliğe yapılan vurguyu önemli bulduğuna işaret ederek, şöyle dedi:

‘’Zira biz de spor organizasyonlarını çevre dostu bir şekilde düzenleme önceliğimizi, gönüllülük bilinciyle desteklemekteyiz. Türkiye’de, özellikle son 20 yılda sporda tesisleşme ve mevzuatla ilgili çok önemli ve temel adımlar attık. Böylelikle, sporcularımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizde yaşayan herkes seçtikleri branşlarda en modern imkanlarla spor yapabilmektedir. Sporda yaşanan bu gelişim bizleri oldukça sevindiriyor.’’

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış genç misafirlerinin sosyal uyumunu güçlendirmek için de sporun motive edici gücünden en iyi şekilde yararlandıklarını ve bu husustaki olumlu gelişmeleri sürekli gözlemlediklerini de vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, 2001’den bu yana teknoloji, siyaset, sağlık, ekonomide meydana gelen değişikliklerin insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kaçınılmaz olarak spor üzerinde önemli etkileri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Bu durumun Avrupa Spor Şartı’nın, sporda iyi yönetişim ilkelerini kapsayacak şekilde güncellenmesini elzem hale getirdiğini anlıyor ve bu süreci destekliyoruz. Dil, din, ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, ekonomik durum farklılıklarını aşan evrensel ve etik bir spor ideali, sporda insan haklarının gözetilmesi ve uygulanması bakımından kilit taşıdır. Bu itibarla, spor yapmanın bir insan hakkı olarak tanınması doğrultusundaki çalışmaların desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Bütün spor dallarında insan haklarını yetkin bir şekilde korumak doğrultusunda adımlar atmak için önümüzde uzun bir yol var. Bu konudaki bütün girişimleri gerek EPAS gerek ikili ilişkiler çerçevesinde müşterek pratiklere dönüştürmek konusunda istekliyiz. Sporla ilgili bütün hukuki mekanizmaların değerlendirmelerinde, insan haklarını öncelikle gözetmelerini önemsiyoruz.’’

Spor hareketinin özerkliğinin, sportif kalitenin gelişmesi bakımından önemine inandığını ve bu yapının ulusal ve uluslararası normlarla denetlenmek suretiyle daha iyi korunabileceğini düşündüğünü dile getiren Bakan Kasapoğlu, ‘’Bu doğrultuda, sporda adil yarışma hakkının tesis edilmesi ve sporun tüm paydaşlarının haklarının korunması için mevzuatımızı geliştiriyoruz. Birlikte atacağımız güçlü adımların, sporu daha kapsayıcı ve insan hakları çerçevesindeki uluslararası normlarla daha uyumlu kılacağına inanıyorum’’ dedi.

Bakan Kasapoğlu, pandemi sürecini en kısa zamanda atlatarak 17. Bakanlar Konferansında yüz yüze bir araya gelmeyi umut ettiğini de kaydederek, bir sonraki Bakanlar Konferansı’nın EPAS’ın en yeni üyelerinden biri olan Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirmekten mutluluk duyacağını da sözlerine ekledi.