Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 1001 Programı kapsamında açılan “Spor Araştırmaları” Çağrısı kapsamında sunulan projelerin bilimsel değerlendirmeleri tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 6 Temmuz 2021 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, spor araştırmaları alanında TÜBİTAK’la kapsamlı bir çağrı programı ve spor alanında bireysel girişimciliğin desteklenmesi gibi Türkiye’de ilk niteliği taşıyan önemli çalışmalar başlatıldı.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen spor araştırmaları çağrısı için spor bilimleri ile bağlantılı olarak disiplinler arası bir yaklaşımla biyomedikal, sinirbilim, biyoteknoloji, mekatronik, psikoloji gibi farklı disiplinleri de kapsayan çok sayıda proje başvurusu yapıldı.

Spor ve sporla ilişkili tüm alanlarda yeni bilgi üretilmesi, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, mevcut durum ve sorunların kanıt temelli bilimsel verilerle ortaya konulması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla, “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında açılan “Spor Araştırmaları” başlıklı çağrı için önemli bir viraj daha geçildi.

Söz konusu projelerin bilimsel değerlendirmeleri, titiz bir çalışma sürecinin ardından sona erdi. Projelerin değerlendirilmesi aşamasında 99 çevrimiçi panel düzenlenirken, bu panellere 121 farklı üniversitede görev yapan 521 panelist katılım sağladı ve yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda 31 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi.

Değerlendirme raporlarına ulaşmak için yapılması gerekenler neler?

Desteklenmesine / reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekiyor.