Aşağıda bulunan listede ismi yer alan milli sporcularımızdan belirtilen kriterleri karşılayanlar, burslarının devamı için ekte yer alan dilekçeyi doldurarak uzaktan@taf.org.tr  e-posta adresine 01.10.2021 Cuma günü saat 12:00’ye kadar ivedi şekilde göndermeleri gereklidir.