T.C.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

 

KOSGEB Tarafından Desteklenen Sektörlerde Değişiklik Yapılması Hakkında Bilgi Notu

 

21/04/2021

 

 

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
21/04/2021
KONU : KOSGEB Tarafından Desteklenen Sektörlerde Değişiklik Yapılması Hakkında Bilgi Notu

 

 

5/8/2009 tarihli 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar”a ekli (1) sayılı listede yapılan değişiklik 20/04/2021 tarih ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişiklik ile;

 

 • 51.03 – Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)

Bu sektör içerisinde yer alan faaliyetler

Bağımsız öğretmenler, eğiticiler tarafından verilen spor eğitimi
Yoga eğitimi
Bağımsız öğretmenler, çalıştırıcılar tarafından sağlanan spor eğitimi
Binicilik eğitimi
Yüzme eğitimi
Dövüş sporları eğitimi
Konaklamalı veya konaklamasız eğitim kamplarında eğitim sağlanması
Jimnastik eğitimi
Spor kulüpleri tarafından çeşitli tesislerde gerçekleştirilen, profesyonel ve amatörler sporcuların katıldığı açık veya kapalı alanlarda yapılan spor karşılaşmalarının düzenlenmesi ve bu tesislerin işletilmesi
Spor eğitimi (beyzbol, basketbol, kriket oyunu, futbol ve benzeri)
Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
Profesyonel spor eğitimcileri, öğretmenleri, koçları
Kamplar, spor eğitimi

 

 

 • 11.01 – Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler)

Bu sektör içerisinde yer alan faaliyetler

Boks arenalarının işletilmesi
Atletizm stadyumlarının işletilmesi
Halı saha işletmeciliği
Buz hokeyi arenalarının işletilmesi
Organizasyonlar tarafından kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmalarının düzenlenmesi ve bu tesislerin işletilmesi
Koşu pistlerinin işletilmesi
Kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi (izleyici koltukları olsun ya da olmasın, açık, kapalı veya üstü kapalı)
Spor etkinliklerinin icra edildiği tesislerin işletilmesi
Bovling alanlarının işletilmesi
Stadyumların işletilmesi
Otomobil, köpek ve at yarışları için yarış pistlerinin işletilmesi
Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler)
Golf sahalarının işletilmesi
Futbol, hokey, kriket, beysbol, ragbi sahalarının işletilmesi
Yüzme havuzları ve stadyumların işletilmesi
Jimnastik salonlarının işletilmesi
Kış sporları arenaları ve stadyumlarının işletilmesi
Bowling alanlarının işletilmesi

 

 • 13.01 – Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri

Bu sektör içerisinde yer alan faaliyetler

Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri
Form tutma salonları ve vücut geliştirme kulüpleri ve tesislerinin faaliyetleri
Form tutma (fitness) salonlarının faaliyetleri
Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları

 

 

 

 

 

 

 • 19.01 – Kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri

Bu sektör içerisinde yer alan faaliyetler

Kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri
Kendi hesabına çalışan atlet, hakem, zaman tutucular, eğitmen, antrenör, vb. sporcuların faaliyetleri

 

 • 19.03 – Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler (balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi, vb.)

Bu sektör içerisinde yer alan faaliyetler

Spor amaçlı balıkçılık ve avcılık ile ilgili koruma alanlarının işletilmesi
Spor veya eğlence amaçlı yapılan balıkçılık ile ilgili hizmetler
Dağ rehberlerinin faaliyetleri
Spor balıkçılığı ve avcılığı için ayrılmış alanların işletilmesi
Spor veya eğlence amaçlı avcılık ve balıkçılık için yardımcı faaliyetler
Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler (balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi, vb.)
Yarış atı ahırlarının, yarış köpeği barınaklarının ve yarış garajlarının faaliyetleri
Yarış ve binicilik at ahırlarının işletimi

 

 • 19.90 – Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve bys. diğer spor ve eğlence hizmetleri)

 

sektörleri, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlere dahil edilmiştir. Söz konusu sektörlerde yer alan KOBİ’lerin faydalanabilecekleri KOSGEB desteklerine ilişkin bilgilere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

 

 • Geleneksel Girişimci Destek Programı

 

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde kendi işyerini açmak isteyen girişimciler destek programından yararlanma koşullarını (geleneksel girişimci eğitimini işletme kuruluş tarihinden önce tamamlamış olması, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar başvuruda bulunduğu işletme dışında gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması ya da tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması, vb. diğer koşullar) sağlamaları ve KOSGEB Müdürlüğü tarafından başvurunun değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunması halinde Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65.000TL’ye kadar destek alabilirler.

 

Destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteği sağlanır.

 • Kuruluş desteği: Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.
 • Performans desteği: İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır. Her bir performans dönemi sonunda (1. ve 2. yılın sonunda), işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

Birinci performans dönemi için

– 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

– 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

– 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL,

İkinci performans dönemi için

– 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

– 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

– 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL performans desteği sağlanır.

Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenerek en fazla 50.000 TL’ye kadar destek sağlanır.

 • Sertifika desteği: Bu destekten destek programı başvuru tarihi itibarıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca güncel İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan iş kollarından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan NACE Koduna sahip işletme faydalanabilir. Sertifika desteği kapsamında desteklenen işletmenin faaliyet konusu ile uyumlu mesleki ve teknik sertifikalar için geri ödemesiz olarak 5.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Sertifika başına azami destek tutarı 1.000 TL’dir.

 

Ayrıca KOSGEB desteği ile işini kurmaları durumunda KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında 50.000TL’ye kadar (Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanır.) faiz/kar payı oranının belli bir kısmının KOSGEB tarafından desteklendiği kredilerden faydalanabilirler.

 

 • KOBİ Finansman Destek Programı

Acil Destek Kredisi kullanacak işletmeler için Programda tanımlanmış işletme türlerinden birine girme şartı aranmaz.

 

KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler bu destekten faydalanabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programı 24 Eylül 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe alınmış olup destek kalemleri aşağıda yer almaktadır.

  İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000 %60
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 30.000
3 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000
4 Tasarım Desteği 50.000
5 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000
6 Belgelendirme Desteği 50.000
7 Test ve Analiz Desteği 50.000
8 Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği 80.000
9 Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000
10 Model Fabrika Desteği 70.000
11 Teknik Danışmanlık Desteği Teknopark dışı: 40.000 

Teknopark içi: 50.000

 

İşletmeler, İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında yer alan tüm destek kalemlerinden şartları sağlaması halinde yaralanabilecek olup, sektöre özgü olarak özellikle; Yurt İçi Fuar Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ve Belgelendirme Desteğinden yararlanabilecekleri düşünülmektedir.

 

Bu kapsamda ilgili destek kalemlerine ilişkin özet bilgileri aşağıda sunulmaktadır;

 

 • Yurt içi fuar desteği

İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına, İzmir Enternasyonal Fuarı’na ve IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılımlarına destek verilir.

 

 • Nitelikli eleman istihdam desteği

Bu destek, yükseköğretim kurumundan mezun, yeni eleman istihdamı için verilir. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave edilir.

 

 • Belgelendirme desteği

İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınacak belgelere ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki belgelere (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS, TS ISO 18001), TS ISO 45001:2018 vb.) ilişkin giderlerine destek verilir.

 

 

 

Desteklerle ilgili detaylı bilgilere KOSGEB internet sitesinden ulaşılabilir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/3/destekler