Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençlerimiz her konuda büyük bir gelişme içinde. Ben gelecek adına çok umutluyum, bu gençler bu ülkeyi büyük hedeflerine taşıyacak donanım ve meziyetlere fazlasıyla sahip. Ülkemizde ve dünyada umudu, adaleti, merhameti çoğaltacak olan gençlerdir. Bizim gençlerimiz, yalnız Türkiye’nin değil, insanlığın da vicdanıdır, aklıdır, ümididir” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin her konuda büyük bir gelişme içinde olduklarını vurgulayarak, “Ben gelecek adına çok umutluyum, bu gençler bu ülkeyi büyük hedeflerine taşıyacak donanım ve meziyetlere fazlasıyla sahip. Ülkemizde ve dünyada umudu, adaleti, merhameti çoğaltacak olan gençlerdir. Bizim gençlerimiz, yalnız Türkiye’nin değil, insanlığın da vicdanıdır, aklıdır, ümididir” dedi.

Bakan Kasapoğlu, Ankara’da “Gençliğin Hak Arama Kültürü” temalı Ulusal Ombudsmanlık Sempozyumu’na katıldı. Burada yaptığı konuşmaya, Türkiye’de demokrasi ve adaletin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığı sempozyumda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek başlayan Bakan Kasapoğlu, ülkeler için adaletin tesisi, kamu düzeninin korunması ve devletin işleyişinin toplumun huzur ve güvenliğinin temini için şart olduğunu vurguladı. Bakan Kasapoğlu, “Bu böyle olduğu içindir ki hukukun üstünlüğü yasalarla teminat altına alınır. Toplumsal hayatta hakkın, hukukun kamilen korunması ve adaletin tam olarak tesis edilmesi öncelikle bireylerin hukuku gözetmesiyle mümkündür” diye konuştu.

Sempozyumun teması olan “Hak Arama Kültürü”ne dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, hukukun gerçek anlamda ancak toplum tarafından yaşatılabileceğini kaydetti.

Anayasada ve kanun metinlerinde teminat altına alınan bütün hükümlerin ancak toplum hayatında karşılık bulduğu zaman kıymet ve gerçeklik kazanabileceğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Kanunlar, hukuku teoriden pratiğe taşır, o hükümlere ruhunu veren ise toplumsal hassasiyetlerdir. Tarih boyunca adaleti tesis etme yolunda elde edilen her kazanımın ardından insanların haklarını aramak üzere başlattığı mücadelelerin bulunduğunu görüyoruz. Hukukun büyük ölçüde bu hak arama mücadelelerinden güç alarak etkinlik ve yerleşiklik kazandığını söylersek hata etmiş olmayız. Bireylerin hak arama kültürüne sahip olması ve bu hassasiyeti yaşatması bu yüzden çok değerlidir” ifadelerini kullandı.

“Hukuk kendini yenilemelidir”

Bakan Kasapoğlu, “Yeni şartlar, yeni gelişmeler ve değişimlere göre hukuk da sürekli olarak kendini yenilemelidir. Bu yenilenmeyi sağlayacak olan da yine toplumun hukukla, haklar ve özgürlüklerle ilgili talepleridir” diye konuştu.

Hak arama kültürünün hukuku sadece koruyup yaşatmakla kalmadığını, ona dinamizm de kazandırdığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Dinamizm deyince doğaldır ki aklımıza hemen gençler geliyor. Toplumumuzun geleceği için gençlerimizin bilinçli bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşıyor. Bir toplumu kazandığı değerler ile birlikte geleceğe taşıyacak olan genç nesilleridir. Hak arayan, hakkını koruyan, hukuku gözeten gençler, sağlıklı bir toplum hayatı için en önemli kazanımımızdır” şeklinde konuştu.

Hak arama kültürünün yaşatılması ve toplumda yaygınlaştırılması adına herkese büyük görevler düştüğünü aktaran Bakan Kasapoğlu, “Hükümet, bakanlıklar, diğer kamu kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve medya, bu konuda etkin ve sürekliliği olan çalışmalar yürütmelidir” dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) çalışmalarını çok önemsediğini, son yıllarda daha fazla telaffuz edilmeye başlanan “ombudsmanlık” kavramının toplumun gündeminde yer bulmasında KDK’nin payının büyük olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“Ombudsmanlık, hak arama kültürü içinde çok temel bir işleve işaret ediyor ve anlam kazandırıyor. Türkiye’de kamu denetçiliğinin kurumsallaşması, hak arama kültüründe çok önemli bir atılım olmuştur. KDK, kurulduğu günden bu yana attığı adımlarla hak arama kültürünün toplumun her kesimince benimsenmesi yolunda çok değerli kazanımlar sağlamıştır. Uygulamaları ile kamu düzeni içinde eksik kalan ya da yeterince iyi işlemeyen birçok olumsuzluğun giderildiğine bizzat şahidim.”

Hak arama kültürünün yaşaması ve yaygınlaşması

Bakan Kasapoğlu, hak arama kültürünün yaşaması ve yaygınlaşması adına bütün kamu kurumlarının üstlerine düşen görevleri yerine getirmeye gayret ettiğini belirterek, “Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlere yönelik yürüttüğümüz faaliyetlerde bu konuda büyük hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

Gençlerin bilgili, donanımlı, analitik kabiliyetleri yüksek, sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

“Bütün bu meziyetlerin doğrulukla, dürüstlükle, hakkaniyetle, ahlakla ve vicdanla bir arada düşünülmesi gerektiği de malumunuzdur. Bu noktada hak ve hukuk kavramlarının gençlerimizin hissiyatında en doğru şekilde anlam kazanması ve kalıcı hale gelerek sağlam bir bilince dönüşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bakanlık olarak yürüttüğümüz bütün faaliyetlerde zaten onlarla birlikteyiz. Gençlere yönelik bütün faaliyetlerimizi özellikle gençlerimizle birlikte yürütmeye özen gösteriyoruz.”

Gençlerin en iyi şekilde yetişmesi ve kendilerini geliştirmesi için yurt çapında 400’e yaklaşan Gençlik Merkezi ve sayısı 300’e yaklaşan Genç Ofislerin faaliyet halinde olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, “Halen Sosyal Bilimler Akademisi, Değerler Eğitimi, Münazara Ligi, Hayata Değer Kat gibi başlıklar altında gençlerimizi geleceğe daha bilinçli bir şekilde hazırlama gayreti içindeyiz. Bu çalışmalar içinde hak arama kültürü konusu önemli yer tutuyor” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimiz her konuda büyük bir gelişme içinde”

Gençlerin hak arama konusunda her geçen gün çok daha bilinçli hale geldiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Gençlerle birlikte yaşıyor, onların soluduğu havayı soluyor, onların fikirleriyle zenginleşiyoruz” diye konuştu.

Yakın gelecekte gençlerin her alandaki başarılarıyla hayata damgalarını vuracaklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimiz her konuda büyük bir gelişme içinde. Ben gelecek adına çok umutluyum, bu gençler bu ülkeyi büyük hedeflerine taşıyacak donanım ve meziyetlere fazlasıyla sahip. Ülkemizde ve dünyada umudu, adaleti, merhameti çoğaltacak olan gençlerdir. Bizim gençlerimiz, yalnız Türkiye’nin değil, insanlığın da vicdanıdır, aklıdır, ümididir” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.