MİSYONUMUZ

Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyerek potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecek imkan ve zemini hazırlayan seçenekleri arttırmak, önemli projelere imza atmak, olimpiyat ruhunu toplumda yaygınlaştırmak, Türkiye’nin uluslararası alanda başarılı ve nitelikli temsil edilmesini sağlamak, başta Kamu- özel – STK işbirliği modeli olmak üzere alternatif finansman ve işletme modelleri ile uygulama ve koordinasyon sürecinin, gençliğin ve ülkenin hizmetine sunulan politikaların hayata geçirilmesini sağlamak temel görevimizdir.

VİZYONUMUZ

İnsani ve milli değerlere sahip, düşünen, sorgulayan, üreten, karar alma süreçlerine katılan bireyler yetiştirilmesini sağlarken; Sosyal, Sanatsal, Bilimsel, Kültürel ve Sportif faaliyetleri yaşam tarzı haline dönüştüren, inovatif düşünce kültürünü benimsemiş, yenilikçi, girişimci çağın gereksinimlerini yakalamış, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden, sporun her dalında dünya çapında rekabet edebilen, sağlıklı ve güçlü bireylerin yetişmesi amaçlanmaktadır.