Avrupa Birliği (AB), Türkiye’deki çocukların ve ergenlerin korunmasına ve cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesine yardımcı hizmetlerin genişletilmesi amacıyla UNICEF’e 4 milyon Euro tutarında destek sağlıyor.

Türkiye’deki mülteci, göçmen ve ev sahibi topluluklara mensup en savunmasız ve ulaşılması zor durumdaki çocuklar ve ergenler, genişletilmiş çocuk koruma ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme hizmetlerinden yararlanacak. Kırsal kesimde yaşayanlar, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurları, mevsimlik tarım işçileri, sokakta yaşayan çocuklar, çocuk işçiliği mağdurları ve refakatsiz ve ailelerinden ayrı düşmüş çocuklar da bu hizmetlerden fayda sağlayacak gruplar arasında yer alıyor.

Türkiye, dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Aralık 2022 itibarıyla ülke, geçici koruma altındaki 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ve diğer ülkelerden gelen 320.000 kayıtlı mülteci ve sığınmacıya kapılarını açmış durumda. Bu sayıların yarısını çocuklar oluşturuyor.

UNICEF, çocuk koruma ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve buna müdahaleye yönelik toplum temelli hizmetleri on iki ilde yaygınlaştırmak amacıyla Türk Kızılay (TK), Hayata Destek (HD) ve Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) ile işbirliği yapacak. Bu kapsamda gezici ekipler, savunmasız durumdaki çocuk ve aileleri belirleyerek, onları bilgilendirecek ve destek alabilecekleri hizmetlere yönlendirecek.

Avrupa Birliği, Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü Türkiye Ofisi Başkanı Devrig Velly, “Her çocuk güven içinde ve korkusuz büyümeli. AB, özellikle savunmasız ve kritik durumdakilere odaklanarak, çocukların şiddet ve sömürüden korunmasını sağlamak için UNICEF gibi insani yardım alanındaki ortaklarıyla birlikte çalışıyor” dedi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, “Avrupa Birliği en güçlü ortaklarımızdan biri. Her çocuğun güvenli bir çocukluk dönemi geçirmesi için el ele vermemiz ve şiddet, sömürü ve istismardan arınmış bir ortamı hep birlikte yaratmamız gerektiğine inanıyoruz. Avrupa Birliği’nin bu katkısı sayesinde, en savunmasız durumdaki çocuklara, ergenlere ve ailelerine yönelik koruma mekanizmalarını güçlendirmek üzere Türkiye Hükümeti, Sivil Toplum Kuruluşları ve topluluklarla iş birliğini genişletme imkânına sahip olacağız” dedi.

UNICEF, çocuklara yönelik şiddeti sona erdirmeye yardımcı programlara destek olmak ve stratejiler geliştirmek için ortaklarıyla birlikte çalışıyor. Bu stratejiler arasında, kritik yaşam becerilerine sahip çocukların ve ergenlerin güçlenmesi, şiddet içermeyen çocuk gelişimini destekleyen tutumların güçlendirilmesi, çocuklar için güvenli ortamlar yaratılması, ulusal sistemlere destek yoluyla çocuk koruma ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve müdahale hizmetlerine erişimin ve bu hizmetlerin kalitesinin artırılması yer alıyor.