TFF Tahkim Kurulu 09 Eylül 2022 günlü (46) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E. 2022/291 – K. 2022/314

Afjet Afyon Spor Kulübü Derneği’nin, futbolcu Süleyman Olgun ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 31.03.2022 tarih ve E.2022/29- K.2022/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E. 2022/292 – K. 2022/315

Afjet Afyon Spor Kulübü Derneği’nin, futbolcu Yusuf Emre Kasal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 31.03.2022 tarih ve E.2022/30- K.2022/38 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E. 2022/293 – K. 2022/316

Afjet Afyon Spor Kulübü Derneği’nin, futbolcu Doğan Ateş ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 31.03.2022 tarih ve E.2022/44 – K.2022/39 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; davalının itirazının kısmen kabulü ile UÇK kararının alacağa uygulanan faiz başlangıç tarihi yönünden düzeltilerek onanmasına, sair hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

4. E. 2022/294 – K. 2022/317

Afjet Afyon Spor Kulübü Derneği’nin, futbolcu Doğan Ateş ve Sakarya Spor A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 31.03.2022 tarih ve E.2022/50 – K.2022/40 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E. 2022/312 – K. 2022/318

Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği’nin, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 10.06.2022 tarih ve E.2022/197 – K.2022/204 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E. 2022/313 – K. 2022/319

Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği’nin, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 10.06.2022 tarih ve E.2022/198 – K.2022/175 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E. 2022/338 – K. 2022/320

Sedat Doğan’ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 20.01.2022 tarih ve E.2013-2014/474 ve 483 – K.2021-2022/654 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde ayrıntısı gerekçeli kararda izah edilmek üzere; PFDK kararında sübut, hukuki niteleme bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E. 2022/345 – K. 2022/321

Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü’nün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.09.2022 tarih ve E.2022-2023/42 – K.2022-2023/64 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 14.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü’nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 4.200,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

9. E. 2022/346 – K. 2022/322

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.09.2022 tarih ve E.2022-2023/34 – K.2022-2023/41 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 40.000,00 TL para cezasının; FDT’nin 12. maddesinin uygulanması ile takdiren indirim yapılarak sonuç cezanın 30.000,00TL para cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, bir kısım üyelerin tahrik indirimi yapılmaması yönündeki karşı oyuyla, oyçokluğu ile,

– Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Üst Misafir Tribün Kuzey Üst F, G1, G2 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

10. E. 2022/347 – K. 2022/323

Konyaspor Kulübü Derneği’nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.09.2022 tarih ve E.2022-2023/35 – K.2022-2023/47 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Konyaspor Kulübü Derneği’nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezasının üst sınırdan verildiği ancak ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere seyirci sayısı nazara alındığında sonuç cezanın takdiren 300.000,00 TL para cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Konyaspor Kulübü Derneği’nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

11. E. 2022/348 – K. 2022/324

Trabzonspor A.Ş.’nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.09.2022 tarih ve E.2022-2023/34 – K.2022-2023/40 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Trabzonspor A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt Tribünü I, K, J, Vestel Tribünü Güney Alt J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Trabzonspor A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

12. E. 2022/350 – K. 2022/325

Etimesgut Belediye Spor Kulübü Derneği’nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.09.2022 tarih ve E.2022-2023/37 – K.2022-2023/44 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Etimesgut Belediye Spor Kulübü Derneği’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 14.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

13. E. 2022/351 – K. 2022/326

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.09.2022 tarih ve E.2022-2023/41 – K.2022-2023/56 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle sonuç cezanın takdiren 100.000,00 TL para cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oybirliği ile,

14. E. 2022/352 – K. 2022/327

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, futbolcusu Josef de Souza  Dias’ın kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT’nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesinde yapılan müzakere neticesinde;

– Esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddine,

– PFDK kararının sonuç bölümünde usul ve mevzuata aykırı herhangi bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.