1.KADEME YARDIMCI YÜZME ANTRENÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
ANKARA
16-20 AĞUSTOS 2021
Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi
Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kursa sadece,
Temel Eğitim Sınavını başarıyla tamamlayanlar ve Besyo Mezunları katılabilecektir.
– Bütün kursiyerler için kursa gelmeden önce 72 saati geçmemiş Koronavirüs (Covid-19) testi
yaptırmak zorundadırlar. Test yaptırmayan kişiler kesinlikle ÖN ELEMEYE kabul edilmeyecektir.
Kişilerin test kontrolü; kursun ilk günü, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod kontrolü
veya fiziksel olarak almış oldukları rapor üzerinden yapılacaktır.
Kursa başvuracak adaylar mayo, havlu, terlik, bone vb. malzemeleri ile 16 AĞUSTOS Pazartesi günü
saat 09:30 da Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisinde hazır bulunacaklardır. Kursa kabul
edilecek adayların seçimi saat 10:00 da başlayacaktır.
4 tekniğin 100 m karışık yüzerek gösterilmesi kuralına göre yapılacaktır. Seçme sırasında adaylara
her yüzme tekniğinden, çıkış ve dönüşlerden 0 ile 5 puan arasında puan verilecektir.
Bu puanlamada bir adayın alabileceği en yüksek puan 30, en düşük puan 0’ dır. Seçme sonucunda
adaylar en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru sıralanacak ve 18 puanın altında alan
adaylar kursa kabul edilmeyecektir.
Adayların puanları arasında eşitlik olması durumunda adayın, eğitim düzeyi, sporcu geçmişi gibi
nitelikleri seçim kriteri olarak dikkate alınacaktır. Kursa kabul edilecek adayların listesi aynı gün
seçme bitiminde yayımlanacak ve derslere saat 14.00’da başlanacaktır.
Kurs sırasında havuz içi uygulamalar yapılacağından, adayların bu uygulamayı kaldıracak düzeyde
antrenmanlı olmaları gerekmektedir.
Kurs konusunda her türlü karar alma ve değişikliğe gitme yetkisi Türkiye Yüzme Federasyonu’na
aittir.
• Kurs Yeri : Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi
•Kurs Eğitim Tarih Aralığı: : Adaylar 16 ağustos 2021 Pazartesi günü saat 11:00’da havuz malzemeleri
ile hazır bulunmaları gerekmektedir. 20 ağustos 2021 Cuma günü tüm derslerden sınav yapılacak ve
kurs sona erecektir.
• Başvuru Tarihi: 2-14 Ağustos 2021